Altres residus

Esteu aquí

- Els contenidors enterrats estan reservats exclusivament per a residus domèstics i residus reciclables.

- L'entorn d'aquests contenidors no és ni un punt de recollida d'articles voluminosos, ni un dipòsit d'escombraries. Es publicarà una multa molt elevada en cas de delicte flagrant!

- A la inscripció a l'Ajuntament, 72 hores abans del dia de la recollida, s'han d'eliminar objectes voluminosos (que no es podran perdre, en gran volum) davant de cada habitatge.

- Calendari de recollida de residus verds 2018:
Le 07 Février 2018
Le 07 Mars 2018
Le 04 Avril 2018
Le 02 Mai 2018
Le 13 Juin 2018