P.L.H

Esteu aquí

Català

El Programa Habitat Local (PLH) estableix les accions i objectius prioritaris que s'han d'aconseguir en termes d'hàbitat en tot el territori de l'aglomeració.

rubrique: