PLU

Esteu aquí

* En el context de la investigació pública sobre la modificació n ° 2 de la PLU que va tenir lloc del 22 d'abril de 2014 al 26 de maig de 2014, podeu descarregar els documents adjunts i / o consultar-los a l'Ajuntament :

· Informe de presentació
PDF icon rapport_presentation_plu.pdf

· Reglament · Orientació per a la planificació
PDF icon oa_plu.pdf

PDF icon oa_plu_m1.pdf

PDF icon oa_plu_m2.pdf

PDF icon padd_plu.pdf

Llista de llocs reservats
PDF icon liste_er_ms4_plu.pdf

PDF icon reglement_ms4_plu.pdf

Pla de zonificació
PDF icon zonage_2000_m4_plu.pdf

PDF icon zonage_7000_m4_plu.pdf

PDF icon servitudes_7000_m4_plu.pdf

Qualsevol podrà registrar les seves observacions en el registre d'investigació, enviar-les per escrit al comissari investigador a l'Ajuntament de Pesillà la Ribera, 31 bis, Av. Canigó, 66370 PEZILLA LA RIVIEREà o enviar-les per correu electrònic a la següent adreça
: mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr