Canal de Pesillà

Esteu aquí

Al segle IX, després de la reconquesta carolíngia, l'abat de Lagrasse esdevingué senyor de Pézilla. Els monjos benedictins projecten un canal de reg per millorar el territori i drenar l'aigua de la pluja. Reformat al segle XIV, el canal sempre exercirà un paper fonamental en la vida i l'economia del poble. En aquest canal de "ullals" distribuïts per tot el territori, els canals de desviament "agulles" proporcionen abundant aigua al poble, agricultors, cultius, jardins. El canal també subministra molins de farina, molins d'oli i un molí.