Murs de tancament

Esteu aquí

Davant la proliferació de parets d'esgrima que no compleixen, recordem que la regulació en termes de planificació urbana i risc d'inundacions preveu una alçada de bloqueig de 20 cm com a màxim, coronada amb una graella d'alçada màxima de 1m60. Les parets de maçoneria també han de ser pintades o enguixades, i la seva aparença ha d'estar en harmonia amb la de les façanes de la casa.

A més de la naturalesa antiestètica de tanques fetes de blocs de formigó en brut que desfigura l'entorn de vida del poble, aquestes regulacions ajuden a prevenir i reduir l'impacte i les conseqüències en cas d'inundació.

Finalment, l'incompliment de la normativa de construcció pot tenir conseqüències per a l'assegurança, a més de les delictives o civils en relació amb l'Administració.